Lägesrapport om sprängningen i Linköping 7 juni 2019

Publicerad: 2019-07-24 15:23:47

Åklagare har under en period varit förundersökningsledare eftersom det funnits minst en skäligen misstänkt person i utredningen. Utredningen har återförts till förundersökningsledning hos polisen.

En omfattande utredning genomförs och kommer att fortsätta. Vidtagna utredningsåtgärder har dock medfört att misstanken försvagats avseende den/de tidigare skäligen misstänkta personerna. Åklagaren har därför beslutat att de inte längre är skäligen misstänkta och utredningen har återförts till förundersökningsledning hos polisen. Personerna är dock fortfarande av intresse i utredningen och har inte helt avförts. 

Polisen söker fortfarande kontakt med personer som kan lämna upplysningar om händelsen.

 

Presstjänsten
010-562 50 20