Riksåklagaren vill att HD fastställer penningbotens storlek vid utebliven mönstring

Publicerad: 2019-07-15 14:54:09

Sedan värnplikten återinfördes har riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot vid brott mot totalförsvarsplikten upphävts. En genomgång visar att domstolarna dömer ut olika belopp, allt mellan 500 kr och 2000 kr. Nu vill riksåklagaren att Högsta domstolen fastställer ett enhetligt belopp.

Den som kallats till mönstring men uteblir uppsåtligen eller av oaktsamhet behöver sällan få sitt ärende prövat av domstol eftersom brottet erkänns. Då beslutar polisen om penningbot istället. Därför är det av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen fastställer nivån på penningboten.

I det aktuella ärendet som riksåklagaren vill få prövat yrkas att påföljden ska fastställas till penningböter om minst 2000 kronor.

Överklagande

Kontakt

Byråchef My Hedström 010-562 50 27

 

Presstjänsten
010-562 50 20