Förundersökning inleds med anledning av riksdagsledamots övernattningsbostad och folkbokföring

Publicerad: 2019-05-10 13:56:13

Åklagare inleder förundersökning om misstänkt bedrägeri samt brott mot folkbokföringslagen.

En förutredning har pågått med anledning av att en riksdagsledamots folkbokföring har ifrågasatts. Han påstås ha fått ersättning för en övernattningsbostad i Stockholm och uppburit så kallat Stockholmstraktamente utan att det funnits förutsättningar för det enligt gällande lag och riksdagens föreskrifter. Visst material har inhämtats och vissa uppgifter kontrollerats.

Nu inleder åklagaren förundersökning för att utreda misstankar om bedrägeri och brott mot folkbokföringslagen. Ett antal utredningsåtgärder kommer att vidtas. Det finns för närvarande ingen skälig misstanke mot någon person.

Ytterligare information kan inte lämnas i det här skedet. Det är inte heller möjligt att ange någon tidpunkt när åtal eller något annat beslut kan förväntas.

Fakta: förutredning och förundersökning

En förutredning är en inledande utredning som ibland behöver genomföras för att åklagaren ska kunna fatta beslut om en förundersökning, dvs. brottsutredning, ska inledas eller inte.

 

Presstjänsten
010-562 50 20