Riksåklagaren överklagar en ogillad våldtäktsdom enligt den nya sexualbrottslagstiftningen

Publicerad: 2019-05-28 12:42:06

Hovrätten ogillade ett åtal om våldtäkt alternativt oaktsam våldtäkt där den tilltalade genomfört samlag med en person som sov och därför inte deltog frivilligt. Enligt hovrätten var det inte visat att den tilltalade haft uppsåt eller varit grovt oaktsam i förhållande till att den andre personen sov och inte deltog frivilligt i samlaget.

Omständigheterna i målet illustrerar en situation som torde vara relativt vanligt förekommande, nämligen att personer som inte tidigare haft sexuellt umgänge med varandra hamnar i samma säng efter intag av alkohol eller droger och att sexuella handlingar då förekommer. 

Införandet av sexualbrottslagstiftningen som bygger på frivillighet syftar till att tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande Lagstiftaren har ansett att man måste ställa höga krav på att den som genomför sexuella handlingar med någon som är passiv eller ger dubbeltydiga signaler verkligen förvissar sig om att den andra personen deltar frivilligt.

Enligt lagstiftaren ska det också i vissa särskilt klandervärda fall räcka med att den som genomför samlag borde ha insett att den andra personen inte deltog frivilligt (så kallad omedveten oaktsamhet). Uttalandena i förarbetena är dock relativt knapphändiga i detta avseende. Det finns heller inga direkta uttalanden om hur prövningen ska göras och när omedveten oaktsamhet kan anses straffbar. Enligt riksåklagarens uppfattning är det därför av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen bland annat uttalar sig om detta.

 

Överklagandet (pdf, nytt fönster)


Kontakt

My Hedström, byråchef på Åklagarmyndighetens rättsavdelning.
010-562 50 27

 

 

Presstjänsten
010-562 50 20