Åtal för anlagda bränder i Åhus och Kristianstad

Publicerad: 2019-03-15 09:29:00

Åklagare har i dag väckt åtal vid Kristianstads tingsrätt mot en kvinna på sannolika skäl misstänkt för flera fall av mordbrand och grov skadegörelse/skadegörelse i somras.

De gärningar åtalet gäller begicks mellan den 23 juli och den 8 augusti 2018 i Furuhovsområdet och Vannebergaområdet i Åhus samt i ett handelsområde i Kristianstad i somras. Den person som nu åtalas anhölls och häktades redan i augusti 2018.

- Jag menar att det kan styrkas att den häktade kvinnan anlagt ett flertal bränder i olika grönområden i Kristianstad och Åhus i somras och att gärningarna begicks med uppsåt. Samtliga brott som åtalet omfattar handlar om dessa bränder. Jag har rubricerat sex av gärningarna som mordbrand och fyra av gärningarna som grov skadegörelse. Anledningen till att vissa bränder rubricerats som grov skadegörelse är att det i de fallen inte har funnits någon risk för att dessa bränder skulle sprida sig och innebära fara för egendom eller liv/hälsa.

- Jag anser dock att även i dessa fall där brottsmisstankarna nu rubricerats som skadegörelse i stället för mordbrand bör bedömas som grova eftersom agerandet – att anlägga brand - varit särskilt hänsynslöst med hänsyn till de extremt torra förhållanden som rådde i skog och mark då gärningarna begicks, säger kammaråklagare Marie-Louise Holmberg som är förundersökningsledare i ärendet.

Kammaråklagare Marie-Louise Holmberg vid Åklagarkammaren i Kristianstad är tillgänglig för media kl 10-11 i dag fredag på telefon 010-562 62 70.

Målnummer vid Kristianstads tingsrätt: B 1714-18

Presstjänsten
010-562 50 20