Dom i ärende om förberedelse till terroristbrott m.m.

Publicerad: 2019-03-01 13:08:00

Fredag den 8 mars kl. 11 meddelar Solna tingsrätt dom i ett ärende som handlagts vid Riksenheten för säkerhetsmål. I ärendet är totalt sex personer åtalade. Åklagaren kommer att vara tillgänglig för media per telefon när dom meddelats.

Tre av de misstänkta är åtalade för förberedelse till terroristbrott. Utöver förberedelsebrottet är samtliga sex åtalade för brott mot finansieringslagen. Alla åtalade nekar till samtliga terroristrelaterade brott.

Målnummer i Solna tingsrätt är B 3678-18.

Kontakt: Chefsåklagare Per Lindqvist är tillgänglig per telefon 8 mars kl. 11.15 - 12.15, 010-562 53 85.

Presstjänsten010-562 50 20