Förundersökning inledd om bedrägeri

Publicerad: 2019-03-26 08:42:00

Åklagare har beslutat att inleda en förundersökning om misstänkt bedrägeri i samband med en riksdagsledamots lägenhetshyra.

En förundersökning är inledd, men det finns i dagsläget ingen konkret brottsmisstanke mot någon person.

– Med hänsyn till sekretess kan jag inte berätta vad som ligger till grund för mitt beslut att inleda förundersökning, eftersom det skulle riskera att skada brottsutredningen. Av samma skäl kan jag heller inte berätta vilka utredningsåtgärder som nu inledningsvis ska vidtas, säger vice överåklagare Bengt Åsbäck vid Särskilda åklagarkammaren.

Mer information lämnas när det är möjligt.

Presstjänsten
010-562 50 20