Förundersökning om uppmärksammat narkotikaärende i Västerås läggs ned

Publicerad: 2019-03-15 08:31:00

Åklagaren har lagt ned en förundersökning där en kvinna varit åtalad misstänkt för ringa narkotikabrott i Västerås. Förhandlingen i februari avbröts då försvararen invände att provtagningstiden i utredningen var fel. Utredningen kompletterades därefter och nu har åklagare lagt ned åtalet.

Den 3 juli 2018 väcktes åtal om misstanke om narkotikabruk den 19 februari 2018 eller några dagar dessförinnan. Den 17 september 2018 gavs den misstänktas försvarare möjlighet att ta del av åtalet och samtliga utredningshandlingar. Där framgick att blodprov togs den 19 februari 2018.

Under huvudförhandlingen den 14 februari 2019 invände försvaret att provtagningstiden, som låg till grund för analysbeskedet, var felaktigt angiven i utredningen.

Tiden för provtagning har haft relevans för åtalsbeslutet.

- Nu har utredningen kompletterats och då framgår att provtagningen skedde den 18 februari 2018. Den tidigare angivna provtagningstiden var felaktig. Mot bakgrund av det och övriga omständigheter kan man på objektiva grunder inte förvänta sig en fällande dom. Därför lägger jag nu ned åtalet, säger assistentåklagare Joel Teran på Åklagarkammaren i Västerås.

Västmanlands tingsrätt, målnummer: B 3273-18

Kontakt
Assistentåklagare Joel Teran är tillgänglig för media i dag fredag 15 mars per telefon kl. 10-11, 010-562 53 22.

Presstjänsten 010-562 50 20