Teliadomen överklagas

Publicerad: 2019-03-08 08:34:00

Åklagaren har överklagat tingsrättens friande dom i Teliaärendet. Han har begärt anstånd med att utveckla skälen för överklagandet till den 15 maj.

– Målet innehåller principiellt viktiga frågor som inte enbart rör bevisning och bevisvärdering. Viktig är också frågan hur svensk lagstiftning på det aktuella området och uttolkningen av gällande rätt förhåller sig till Sveriges internationella konventionsåtagande när det gäller att bekämpa korruption i internationella affärsförhållanden. Av dessa skäl samt mot bakgrund av att målet är av principiell vikt bedömer jag för närvarande att åtalet bör prövas i högre instans, säger chefsåklagare Kim Andrews vid Riksenheten mot korruption.

Eftersom materialet i målet är mycket omfattande och också komplext har åklagaren i överklagandet begärt anstånd till den 15 maj med att närmare utveckla grunderna och med att redovisa vilken bevisning som kommer att åberopas i hovrätten.

Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 12201-17 och B 12203-17

Kontakt

Chefsåklagare Kim Andrews är tillgänglig i dag kl. 10-12, 010-562 54 70.