Uppdatering i utredning om polisskjutning i Stockholm

Publicerad: 2019-03-05 12:58:00

Den 2 augusti 2018 sköts en 20-årig man till döds av polis i Stockholms innerstad. Förundersökningen är inne i slutskedet och är ute på slutdelgivning till den 25 mars.

Som tidigare meddelats är ärendet på slutdelgivning. Senast den 6 mars skulle försvarets synpunkter ha inkommit.

En av de misstänkta och hans försvarare har den 5 mars kommit in med en begäran om att två poliser ska höras De är inte tidigare hörda i utredningen.

Två av de misstänkta och deras försvarare har den 5 mars begärt att tiden för att komma in med synpunkter på utredningen förlängs till den 25 mars. Skälet är att de anlitat en person som ska skriva ett utlåtande, som enligt dem har betydelse för åtalsfrågan och det beräknas vara klart då. En av dem har också inkommit med ett utlåtande och har vidare begärt att ytterligare en person ska höras.

- Det är viktigt att framhålla att det inte är säkert att åtal kommer att väckas. Det beslutet fattar jag först efter att slutdelgivningen är klar den 25 mars och eventuella kompletteringar genomförts, säger Martin Tidén.

När åklagaren har ny information att lämna kommer det att göras genom ett pressmeddelande.

Utredningen leds av Martin Tidén vid Särskilda åklagarkammaren. Utredarna kommer från avdelningen för särskilda utredningar.

Målnummer Stockholms tingsrätt: B 10655-18

Presstjänsten010-562 50 20