Utredning om mord i Södertälje 2001 läggs ned

Publicerad: 2019-03-14 09:12:00

Utredningen om ett uppmärksammat ärende där en 11-årig pojke 2001 mördades i stadsdelen Hovsjö i Södertälje är nu avslutad. Efter överprövning av ärendet återöppnades det i juni 2018. Nu har chefsåklagare Erika Lejnefors beslutat att lägga ned utredningen enligt 31 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) och förundersökningen angående mord.

Den 30 maj 2001 inträffade ett mord i Hovsjö i Södertälje kommun. En 11-årig pojke anträffades i ett skogsområde med ett stort antal stickskador, som ledde till hans död.

Den 19 september 2017 beslutades att en åklagare skulle gå igenom handlingarna i det 16 år gamla ärendet, efter att nya uppgifter framkommit som kunde innebära en förnyad bedömning från åklagaren. 

Den 27 oktober beslutade åklagaren att inte återuppta utredningen enligt 31 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) eller förundersökningen angående mord. 

En överprövning begärdes och den 27 juni 2018 återupptogs förundersökningen. Flera utredningsåtgärder har vidtagits, bland annat en ny blodbildsanalys och förnyade DNA-analyser. 

- Sammantaget är min bedömning att bevisningen efter vidtagna utredningsåtgärderna inte är tillräcklig för att klarlägga händelseförloppet. Det finns inte heller förutsättningar för att vidta ytterligare utredningsåtgärder av något slag varför jag lägger ned förundersökningen och avslutar utredningen enligt 31 § LUL , säger chefsåklagare Erika Lejnefors.

Beslutet (PDF)

Tidigare pressmeddelande från 27 juni 2018 när förundersökningen återupptogs


Kontakt
Chefsåklagare Erika Lejnefors finns tillgänglig för media per telefon i dag kl. 10-12, 010-562 70 91.

Presstjänsten
010-562 50 20