Vad krävs för att man ska kunna förhöra en misstänkt person?

Publicerad: 2019-03-13 12:56:00

Med anledning av tv-programmet Uppdrag Granskning som sänds i dag vill Åklagarmyndigheten göra några klarlägganden.

Alla som ska förhöras har rätt att i förväg få information om skälet till förhöret.

Om en person är skäligen misstänkt för ett brott är utgångspunkten att personen ska få information om vilket brott det är fråga om och också formellt delges och förhöras om misstanken. Personen har då rätt till en offentlig försvarare. För att den misstänkta personen ska kunna försvara sig och ge sin version av händelsen ska misstanken vara så preciserad som möjligt.

Eftersom varje ärende är unikt är det svårt att i generella termer beskriva vad som är ”skälig” misstanke. Justitieombudsmannen (JO) har uttalat att det krävs att det finns konkreta omständigheter som med en viss styrka pekar på att just den misstänkta personen har begått brottet.

Vid bedömningen av hur stark en brottsmisstanke är ska åklagaren väga samman alla de olika omständigheter och fakta som har kommit fram i utredningen. Åklagaren är skyldig att vara objektiv, dvs. att också beakta sådana omständigheter som talar till den misstänkta personens fördel.

Länk till handboken Handläggning av brott i nära relation (avsnitt 2.8).

Presstjänsten
010-562 50 20