Åtal väckt i ärendet där en djurvårdare förolyckades i Orsa

Publicerad: 2019-11-19 09:29:36

I dag har åtal väckts i ärendet där en 18-årig man dödades av en björn i en djurpark 2017. Åklagaren kommer att vara tillgänglig för media på telefon.

Den 4 augusti 2017 förolyckades en 18-årig djurvårdare i Orsa Rovdjurspark. Han dödades av en brunbjörn i samband med en publik aktivitet i ett björnhägn i parken. Vid aktiviteten i björnhägnet, s.k. Camp Care, deltog fyra besökare, två vuxna och två barn, som fick fly från en annan björn genom att klättra över ett högt elstängsel.

- Jag har i dag väckt åtal mot två personer för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död, grovt brott samt för arbetsmiljöbrott innefattande framkallande av fara för annan, säger kammaråklagare Gunnar Jonasson på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Stockholm.

- Åtal väcks eftersom det har förekommit brister i Orsa Rovdjursparks arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Om dessa brister hade åtgärdats hade den aktuella händelsen med hög grad av sannolikhet inte inträffat.

Under förundersökningen, som omfattar mer än 2 600 sidor, har närmare 50 personer hörts. Kriminaltekniska undersökningar har genomförts i parken, bl.a. avseende hur det var möjligt för björnarna att ta sig fram till den publika aktiviteten i hägnet. Parkens arbetsmiljöarbete och säkerhetsarbete har också undersökts.

Åklagaren yrkar vidare att parkens verksamhetsutövare ska åläggas en företagsbot på minst 8 miljoner kronor.

Målnummer i Mora tingsrätt: B 1512–17.

Förhandlingarna inleds under senvåren och beräknas ta ca. 20 dagar i anspråk.

Kontakt

Kammaråklagare Gunnar Jonasson är tillgänglig för media i dag kl. 10.15-11.45, på 010–562 5504.

 

 

 

Presstjänsten
010-562 50 20