Förundersökning inledd om misstänkt människosmuggling

Publicerad: 2019-10-03 16:44:13

Åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har i dag övertagit en förundersökning mot en kommunpolitiker i Ljungby misstänkt för människosmuggling.

Beslutet om att inleda förundersökning fattades initialt av polis i södra Skåne. Under torsdagen överlämnades ärendet till Åklagarmyndigheten och kammaråklagare Anna Edebalk på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet utsågs till förundersökningsledare i ärendet.

- Förundersökningen är inne i ett inledande skede och det vi nu gör är att titta på vilka olika utredningsåtgärder som kan behöva vidtas för att komma vidare. Det går därför inte att säga något mer om utredningen i nuläget, säger kammaråklagare Anna Edebalk.


Åklagaren är inte tillgänglig för ytterligare kommentarer i nuläget. När ny information finns kommer den att kommuniceras via pressmeddelande.

 

 

 

 

 

 

Presstjänsten
010-562 50 20