Kommentar med anledning av artikel i Dagens Nyheter

Publicerad: 2019-10-23 19:17:06

Med anledning av en artikel i Dagens Nyheter om rekryteringar till Åklagarmyndighetens huvudkontor ger riksåklagare Petra Lundh en kommentar.

– Dagens Nyheters tes förefaller vara att de fyra tillsättningarna inte gått rätt till, men jag har till tidningen ärligt svarat att så inte är fallet. Istället har det varit sedvanliga ansökningsförfaranden med annons, intervjuer, tester och referenstagning. Som statlig myndighet måste vi i våra rekryteringar alltid utgå från förtjänst och skicklighet och det är endast detta som kan ligga till grund för bedömningarna. Vi kan inte hindra människor från att söka sig till vår myndighet och vi kan heller inte ägna oss åt vare sig positiv eller negativ särbehandling av dem som tidigare arbetat på samma arbetsplats som jag, säger Petra Lundh.

– När det gäller rekryteringen av rättschef sköttes den processen helt utan min inblandning, eftersom jag tidigare varit chef för en av de sökande. Den hanterades istället av förra vice riksåklagaren och biträdande personaldirektören. Dessa två var, tillsammans med de fackliga organisationerna, helt överens om vem som var toppkandidat. Även en annan rekrytering sköttes av andra personer än ansvarig chef, av samma skäl.

Den som sökt en statlig tjänst men inte fått den har möjlighet att överklaga tillsättningsbeslutet till Statens överklagandenämnd. Ingen av de tillsättningar som DN tar upp i artikeln har överklagats.

 

Presstjänsten
010-562 50 20