Överklagande till Högsta domstolen i mål om synnerligen grov misshandel

Publicerad: 2019-10-09 12:50:51

Riksåklagaren har överklagat hovrättsdom och vill att Högsta domstolen prövar när en misshandel ska anses synnerligen grov.

Hovrätten har dömt en man för bland annat grov misshandel till fängelse i fyra år och sex månader. Misshandeln har bestått i att mannen under flera timmars tid misshandlat sin sambo med knytnävar och tillhyggen över huvud och kropp, hällt kokande vatten runt och över hennes underliv, tagit upprepade strypgrepp samtidigt som han uttalat dödshot samt med full kraft slagit mot hennes underben med ett hyllplan till en garderob, vilket orsakat en fraktur på underbenet. Av misshandeln har sambon orsakats synnerliga smärtor och omfattande skador, bland annat då frakturen i underbenet inflammerats och hon därmed riskerar bestående men. Efter misshandeln har mannen, för att undgå ansvar, under uppemot en veckas tid hindrat sambon från att komma under läkarbehandling, vilket orsakat henne synnerligt lidande och förvärrat hennes skador.

Riksåklagaren yrkar i Högsta domstolen att mannen ska dömas för synnerligen grov misshandel och att påföljden ska bestämmas till fängelse i sex år. Det är enligt riksåklagaren av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar när en misshandel ska anses synnerligen grov.

Läs mer: AMR 4785-19 (pdf)

Kontakt
My Hedström, byråchef, 010-562 50 27

Presstjänsten
010-562 50 20