Utredningen om misstänkt mord i Rågsved har avslutats

Publicerad: 2019-10-23 13:00:06

Utredningen har bedrivits som en så kallad LUL 31-utredning, dvs. en utredning då någon som är under 15 år kan misstänkas för ett brott. Brottet har av åklagaren rubricerats som mord.

Den 3 juni 2019, kallades polisen till en bostad i Rågsved i södra Stockholm med anledning av ett befarat brott. På platsen anträffades en skadad kvinna. Kvinnan avled senare och en förundersökning om mord inleddes.

Den 14 juni 2019 inleddes en utredning enligt LUL 31 § (lagen om unga lagöverträdare). Utredningen är nu klar och fortsatt utredning kan inte antas ge ytterligare klarhet i saken och syftet med utredningen är uppnått.

En LUL 31-utredning har till syfte att ge socialtjänsten ett underlag för att kunna bedöma behovet av insatser. Utredningsprotokollet har därför lämnats över till socialtjänsten enligt gällande lagstiftning.

Läs mer: Utredningar där den som kan misstänkas är under 15 år.

  

Kontakt

Kammaråklagare Petra Götell, 010-562 56 26. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon i dag kl. 16–17.

Presstjänsten
010-562 50 20