Överklagande till Högsta domstolen om utnyttjande av barn för sexuell posering

Publicerad: 2019-09-23 11:01:21

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om det är straffbart att filma ett barn som utsätts för sexuella handlingar, trots att barnet inte aktivt medverkar vid gärningen. Brottsrubriceringen skulle vara utnyttjande av barn för sexuell posering.

En man åtalades för bl.a. utnyttjande av barn för sexuell posering för att ha genomfört sexuella handlingar med en åttaårig flicka samtidigt som han filmade henne.

För ansvar för utnyttjande av barn för sexuell posering krävs att någon främjar eller utnyttjar att ett barn under 15 år utför eller medverkar i en sexuell posering.

Hovrätten ogillade åtalet för utnyttjande av barn för sexuell posering. Enligt hovrätten innebär bestämmelsen om utnyttjande av barn för sexuell posering att det måste krävas någon form av eget deltagande från barnets sida för att det ska kunna bli fråga om att medverka i en posering. Eftersom det enbart var den tilltalade som hade vidrört målsägandens könsorgan och målsäganden inte själv gjort någonting som kunde tolkas som att hon utförde en sexuell posering eller på något sätt medverkade i en sådan handling kunde den tilltalade inte dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering.

Den tilltalade var också åtalad för andra sexualbrott mot barnet och dömdes för grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn och barnpornografibrott till fängelse i åtta år.

Riksåklagaren har i dag överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och yrkat att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd och döma den tilltalade även för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering i sex fall. Den fråga i målet som riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva är om det är straffbart som utnyttjande av barn för sexuell posering att utsätta ett barn för sexuella handlingar och samtidigt dokumentera detta även om barnet inte aktivt medverkar vid gärningen.

Enligt riksåklagaren är rättsläget oklart när det gäller om gärningar av samma slag som denna kan bestraffas som utnyttjande av barn för sexuell posering. Riksåklagaren menar att en prövning av överklagandet skulle vara av stor vikt för ledning av rättstillämpningen.

Länk till överklagandet

 

Kontakt

Byråchef Hedvig Trost, 010-562 50 26

 

Presstjänsten
010-562 50 20