Åklagaren överklagar dom för mord på treåring i Norrköping

Publicerad: 2020-08-27 18:13:12

Den 30 januari 2020 hittades en flicka, född 2016, död i sitt hem i Norrköping. Den 15 maj väckte åklagaren åtal för mord mot den kvinna som misstänktes för att ha orsakat sin treåriga dotters död. Norrköpings tingsrätt dömde den 6 augusti den åtalade kvinnan till fängelse i ett år och nio månader för vållande till annans död. I dag har åklagaren överklagat domen.

Åklagaren har i sin överklagan begärt att hovrätten ska ändra tingsrättens dom i enlighet med åtalet och döma mamman för i första hand mord på dottern född 2016 och i andra hand för synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott. Åklagaren yrkar också att hovrätten ska döma henne för synnerligen grov misshandel i två fall av dottern född 2016 och av sonen född 2019.

Åklagaren har även yrkat att mamman ska dömas för brott mot griftefrid.

När det gäller påföljden (straffet) så yrkar åklagaren att hovrätten dömer mamman till ett väsentligt längre fängelsestraff än vad tingsrätten dömt ut.


- Jag överklagar domen eftersom jag anser att tingsrätten har gjort en felaktig värdering av den åberopade bevisningen. Händelsen rörande flickans död utspelade sig på en begränsad yta i en lyhörd lägenhet och under ett utdraget tidsförlopp. Mamman var under denna tid i bostaden. En vårdnadshavare har en skyldighet att ingripa och skydda sitt barn från att inte utsättas för våld eller förgiftning. Jag anser att jag under huvudförhandlingen i tingsrätten kunde visa att mamman inte fullgjorde denna skyldighet. Hon har underlåtit att omgående ta dottern till sjukhus eller att tillkalla sjukvårdspersonal. Jag menar därför att hon berövat sin dotter livet på ett sätt som ska rubriceras som mord i enlighet med mitt förstahandsyrkande, förklarar kammaråklagare Anna Lander vid Åklagarkammaren i Norrköping.

- Mamman befann i lägenheten och måste ha känt till flickans allvarliga tillstånd. Hon har därför också förstått att flickan avled och att hon därefter lindades in samt placerades under en säng. Jag menar därför att mamman varit delaktig på ett sätt som gör att hon ska dömas även för brott mot griftefrid, säger kammaråklagare Anna Lander.

Den överklagade domen: Norrköpings tingsrätts dom den 6 augusti 2020 i mål B 353-20. 

Det är hovrätten som sätter ut målet till huvudförhandling.

Åklagaren kan inte lämna ytterligare kommentarer om överklagandet.


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20