En person begärd häktad misstänkt för äktenskapstvång

Publicerad: 2020-12-17 11:22:33

En kvinna som återvänt från IS-kontrollerat område har begärts häktad misstänkt för äktenskapstvång. Kvinnan kom till Sverige i måndags och anhölls vid ankomst.

– Det finns utredningsåtgärder som ska genomföras den närmaste tiden. Jag har begärt henne häktad för att jag bedömer att hon kan komma att påverka utredningen i den här delen, säger kammaråklagare Reena Devgun som leder förundersökningen.

Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 20218-20

Det är tingsrätten som sätter ut tid för förhandling. Än finns ingen tidpunkt beslutad.

Åklagaren har ingen mer information att lämna i nuläget och kommer inte att vara tillgänglig för media efter häktningsförhandlingen. Hon kommer att lämna en skriftlig kommentar efter avslutad förhandling.

 

Om äktenskapstvång

Äktenskapstvång innebär att en person förmår en annan person att ingå äktenskap mot sin vilja om det sker genom olaga tvång, till exempel genom våld eller hot. Det är också brottsligt att förmå en annan person att ingå äktenskap om den utnyttjade är i beroendeställning, har en intellektuell funktionsnedsättning eller är sjuk. En beroendeställning kan exempelvis vara ett barn som är beroende av sin vårdnadshavare.

Även äktenskapsliknande förbindelse, som i praktiken kan upplevas som lika bindande som ett rättsligt äktenskap, ingår i brottsrubriceringen.

Den som döms för äktenskapstvång kan dömas till fängelse i högst fyra år. Det krävs orsakssamband mellan tvånget respektive utnyttjandet och äktenskapet.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20