IS-återvändare kan utredas i Sverige för vissa brott utförda utomlands

Publicerad: 2020-12-11 11:38:33

Personer som återvänt från IS-kontrollerat område kan komma att utredas för folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Dessa brott kan utredas i Sverige, som har ett internationellt åtagande att utreda och lagföra de här brotten.

– Det pågår ett fördjupat samarbete mellan berörda myndigheter för att effektivisera utredningsarbetet och informationsutbytet avseende IS-återvändarna. Vidare sker ett mer generellt arbete för att säkra bevisning om brotten folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten begångna i IS-kontrollerat område i Syrien och Irak. Arbetet leds av åklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, säger kammaråklagare Reena Devgun.

Åklagarmyndigheten kan bekräfta att tre kvinnor som har återvänt har delgetts misstanke om brott i tre olika ärenden. Åklagarna har ingen ytterligare information att lämna i aktuella ärenden och är inte tillgängliga för media.

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20