Åtal väckt för mord i Örebro begånget i maj 2018

Publicerad: 2020-02-14 09:50:30

Kammaråklagare Åsa Hiding har i dag väckt åtal i det så kallade Hjärstamordet mot den person som suttit frihetsberövad sedan augusti 2019. Åklagaren är tillgänglig för media.

Förundersökningen består av fler än 14 000 sidor varav flera tusen sidor omfattar digital kommunikation dels mellan målsäganden och den tilltalade, dels mellan dessa två personer och andra.

- Det är ett ärende med teknisk bevisning, men även med omfattande indiciebevisning. Det har hållits 730 förhör under förundersökningens gång. Brottsplatsen och andra platser har undersökts, i bland vid fler än ett tillfälle, säger kammaråklagare Åsa Hiding.

- Ett stort antal spår har skickats till Nationellt forensiskt centrum för analys. När NFC:s verktyg inte har räckt till har även vissa spår skickats till Nederländernas motsvarighet till NFC. Flertalet datorer och telefoner har tagits i beslag, tömts och analyserats.

- Förundersökningen i Hjärsta-ärendet har inneburit ett så stort resursuttag att det påverkat hela polisområdet. Polisen i Örebro har fått stöd både från regionala och nationella enheter. Den omfattande förundersökningen är ett resultat av målmedvetet och omfattande lagarbete. Örebropolisen har vänt på varje sten, säger spaningsledare Mikael Nyqvist.

Under den kommande huvudförhandlingen ska ett fyrtiotal vittnen höras på åklagarens begäran. Det handlar om vittnen som gjort iakttagelser vid tiden runt mordet och när målsäganden hittats död, samt personer som utfört tekniska undersökningar både lokalt och på NFC. Vittnen ska även höras för att motbevisa de invändningar som den tilltalade gjort, och vittnen som under förundersökningen lämnat uppgifter som belyser dels relationen mellan den tilltalade och målsäganden dels ett eventuellt motiv till mordet.

Åklagaren kommer under rättegången att presentera den bevisning som framgår av stämningsansökan. Ingen ytterligare information om, eller värdering av, bevisningen kommer att ske till media. Detta för att inte föregripa eller påverka den kommande förhandlingen.

Den tilltalade förnekar all inblandning i mordet.

Rättegången startar den 26 februari 2020 och beräknas pågå i 20 dagar samt avslutas den 9 april 2020. Några kommentarer kommer inte att lämnas under den tid som förhandlingen pågår.

Målnummer i Örebro tingsrätt: B 2705–18.

Här finns tidigare pressmeddelande  i ärendet. 

Pressträff i dag

Det finns möjlighet att ställa frågor till Åsa Hiding och Mikael Nyqvist på en pressträff i dag fredag den 14 februari kl 14.30-15.00. Pressträffen hålls i lokalen Poliskammaren, Järnvägsgatan 3, Örebro. Eventuella deltagare samlas utanför polisens reception där de bli upphämtade. Insläpp från kl. 14.15.

Kontaktperson vid frågor om pressträffen: Petra Sjölander, polisens kommunikationsavdelning, 070 298 55 36. 

  


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20