Överklagande till Högsta domstolen om ringa narkotikabrott

Publicerad: 2020-02-19 11:04:08

Frågan i målet är om straffbart innehav av narkotika av ett visst slag konsumerar straffbart bruk av narkotika av ett helt annat slag.

Högsta domstolen har i NJA 2017 s. 415 slagit fast att om någon ska dömas för innehav av narkotika av visst slag så ska denne inte också dömas för att ha brukat en del av den innehavda narkotikan.

Frågan är om detta gäller även när den brukade narkotikan är av ett annat slag. Landets tings- och hovrätter dömer olika i denna fråga. Det är därför av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen klargör rättsläget.


Överklagandet AMR 791-20 (pdf)

 

Kontakt

My Hedström, byråchef, 010-562 50 27.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20