Åtal i grovt miljöbrottsärende i Jönköping

Publicerad: 2020-01-09 11:41:14

En 76-årig man har åtalats för grovt miljöbrott i Jönköping. Mannen har ansvarat för och ägt en förkromningsverkstad som förvarat kemikalier på ett bristfälligt, miljöfarligt och okontrollerat sätt.

Företaget i Hovslätt i Jönköping försattes i konkurs i november 2016. Förundersökningen inleddes i januari 2017 efter en anmälan från Jönköpings kommun. Husrannsakan har genomförts vid flera tillfällen i företagets lokaler och experter från Nationellt forensiskt centrum gjorde undersökningar och provtagningar i åtta dagar.

– Jag har i dag väckt åtal för grovt miljöbrott eftersom gärningen varit av särskilt farlig art och inneburit ett medvetet risktagande. Mycket stora mängder farligt avfall hittades i lokalens källare, omklädningsrum, kemikalieförråd, ett dolt rum och i en container utomhus. Bland annat påträffades cyanidhaltiga ämnen i större mängder som förvarats på ett okontrollerat och bristfälligt sätt, säger chefsåklagare Stefan Edwardson som är förundersökningsledare.

– De cyanidhaltiga ämnena har förvarats så att de kunnat bilda cyanväte i en dödlig omfattning. Vi ser allvarligt på spridningsrisken, tillägger han.

Inom en radie på några hundra meter från företagslokalerna finns skola, bostäder och annan bebyggelse. I närheten rinner även Tabergsån.

Förundersökningen har pågått i tre år. Förundersökningsprotokollet är på omkring 2 000 sidor.

– Det här är det största miljöärendet som vår grupp i region Öst har hanterat. När vi var på platsen för provtagning hade vi heltäckande utrustning på oss och andades med syrgas för att kunna vistas i lokalerna. Utanför upprättades olika säkerhetszoner där de provtagna kemikalierna kunde hanteras, säger Josefin Månsson, miljöbrottsutredare, miljöbrottsgruppen Polisen region Öst.

Målnummer i Jönköpings tingsrätt B 469-19.

  


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20