Förundersökning återupptas i mordärende i Skövde

Publicerad: 2020-01-27 12:11:25

En överåklagare vid Utvecklingscentrum har beslutat att återuppta en förundersökning om mord.

En 64-årig man inkom till Skaraborgs sjukhus den 27 augusti 2018. Mannen avled kort tid därefter. Den rättsmedicinska undersökningen fastslog att dödsorsaken var sjukdom och att ingenting framkommit som talade för att döden orsakats av annan person. Polismyndigheten la därför ned förundersökningen.

De efterlevande begärde att en åklagare skulle pröva nedläggningsbeslutet. Åklagaren delade vid sin prövning Polismyndighetens beslut. Förundersökningen återupptogs därför inte. De efterlevande var missnöjda med detta beslut och begärde överprövning av beslutet. Ärendet överlämnades därför till Utvecklingscentrum.

Överåklagare Mikael Björk har nu gått genom ärendet och beslutat att återuppta förundersökningen.

– Det har i ärendet framkommit nya relevanta uppgifter som det finns anledning att låta Rättsmedicinalverket yttra sig över. Jag har därför beslutat att återuppta förundersökningen för att inhämta ett sådant yttrande, säger Mikael Björk.

Den fortsatta förundersökningen kommer att ledas av Mikael Björk. Han kan på grund av förundersökningssekretess inte närmare redogöra för vilka de nya uppgifterna är eller svara på frågor om vad det är som Rättsmedicinalverket ska yttra sig över.

– När yttrandet har inkommit kommer jag att ta ställning till behovet av eventuellt ytterligare kompletterande utredningsåtgärder, säger Mikael Björk.

Beslutet

Kontakt

Kammaråklagare Elisabeth Trouvé på Utvecklingscentrum är tillgänglig på telefon idag kl. 13-14 för att svara på frågor om ärendets handläggning, dock inte på frågor som omfattas av förundersökningssekretessen.

Elisabeth Trouvé 010-562 70 46

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20