Påminnelse pressträff: Åtal för ett av de grövsta miljöbrotten i Sverige

Publicerad: 2020-01-08 08:15:00

Torsdag den 9 januari åtalas en man för grovt miljöbrott i Jönköping. Brottets omfattning är av sådan art att det inneburit stora risker för en större omgivning. Mängderna miljögifter innehöll ett antal miljoner dödliga doser för människor. I samband med åtalet bjuder åklagare och polis in till pressträff.

Mannen som åtalas ansvarade för och ägde en förkromningsverkstad som förvarade avfall eller kemikalier på ett bristfälligt, miljöfarligt och okontrollerat sätt i Hovslätt, Jönköping. Företaget försattes i konkurs i november 2016.

– Vi hittade stora mängder med rostiga tunnor där giftiga ämnen förvarats, farliga tungmetaller och flera hundra liter cyanidhaltigt pulver. Experter från Nationellt forensiskt centrum arbetade i åtta dagar på platsen för att kartlägga det farliga avfallet. Brottet är grovt eftersom det kunnat få mycket omfattande och bestående skador. Gärningen har varit av särskilt farlig art med ett medvetet risktagande. De bristfälligt förvarade cyanidhaltiga ämnena har förvarats så att de kunnat bilda cyanväte i ett stort antal dödliga doser, säger chefsåklagare Stefan Edwardson som leder förundersökningen.

Tid, plats och anmälan

Pressträffen äger rum torsdag 9 januari kl. 11 i polishuset i Jönköping, Vallgatan 3-5. Samling i entrén kl. 10.30. Var på plats i god tid.

Anmäl dig senast på onsdag 8 januari kl. 12 till [email protected] Ange namn och redaktion. Ta med presslegitimation eller liknande handling.

Medverkande

Stefan Edwardson, chefsåklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål

Josefin Månsson, miljöbrottsutredare, Polisregion Öst

Målnummer i Jönköpings tingsrätt B 8469-19.

Stämningsansökan kommer att delas ut på pressträffen i ett exemplar till varje redaktion. Förundersökningen omfattar omkring 2 100 sidor.

Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig vid någon annan tidpunkt än denna i samband med att åtalet väckts.

Kontakt:

Annika Collin, pressansvarig Åklagarmyndigheten 010-562 50 15

Tommy Thorngren, pressansvarig polisregion Öst 010-566 75 26

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20