Häktade för grov trolöshet mot huvudman i Luleå har försatts på fri fot

Publicerad: 2020-06-16 15:14:15

De två personer som suttit häktade misstänkta för grov trolöshet mot huvudman och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman riktat mot det kommunala bostadsbolaget Lulebo AB har försatts på fri fot.

– Förundersökningen pågår alltjämt och misstankarna mot de två personerna har stärkts. Anledningen till beslutet att försätta de misstänkta på fri fot är att förundersökningen gått in i ett skede där utredningen nu kan bedrivas med de misstänkta på fri fot. Utredningen pågår i oförminskad takt och en stor mängd utredningsåtgärder kvarstår, säger kammaråklagarna Henrik Wallin och Rickard Finnberg.

Målnummer i Luleå tingsrätt: B 1314-20.

Kontakt

Åklagarna är i nuläget inte tillgängliga för media för ytterligare kommentarer. När mer information kan lämnas kommer nytt pressmeddelande att publiceras.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20