Tillslag mot illegalt IPTV-nätverk

Publicerad: 2020-06-12 10:04:07

Den 3 juni 2020 genomfördes ett koordinerat tillslag i flera länder i Europa mot en stor aktör på den illegala IPTV-marknaden. Svenska myndigheter bistod vid tillslaget och gjorde samtidigt tillslag mot den svenska IPTV-tjänsten IPTVKing.

IPTVKing var en illegal IPTV-tjänst som varit verksam sedan 2016. Via dess hemsida kunde kunder mot betalning köpa tv-abonnemang med tillhörande ”filmbibliotek” för ca 1 500 kr per år. Abonnemanget gav tillgång till tusentals betalkanaler, bl.a. flera svenska tv-bolags utbud och ett flertal långfilmer. På hemsidan uppmanades kunderna att betala med kryprovalutan Bitcoin. Under åren 2017–2018 visar utredningen att kunder betalat över 46 miljoner kronor till IPTVKing.

En polisanmälan för de svenska tv-bolagens räkning inkom redan 2017 genom deras ombud Nordic Content Protection och följdes 2018 av en polisanmälan från flera filmbolag genom deras ombud Rättighetsalliansen Europa AB.

Av utredningen framgår att IPTVKing inte själva har tillhandahållit it-infrastrukturen bakom tv-tjänsten. De har istället varit återförsäljare åt en stor illegal IPTV-aktör med bas i Spanien. Det spanska nätverket har haft återförsäljare över hela Europa.

Den 3 juni 2020 genomfördes ett koordinerat tillslag i flera länder med stöd av bl.a. Eurojust. Eurojust upprättade ett särskilt ”koordineringsrum” med åklagarrepresentanter från de olika berörda länderna närvarande för att hjälpa de nationella kollegorna med snabb informationsöverföring mellan länderna.

- Det var ovärderligt och en klar framgångsfaktor att under tillslaget snabbt kunna komma i kontakt med de övriga ländernas representanter, säger förundersökningsledaren för den svenska utredningen kammaråklagare Anna Ginner.

För Sveriges del ledde det gemensamma tillslaget till att tre personer i Västsverige anhölls, på sannolika skäl misstänkta för att genom att driva tjänsten IPTVKing gjort intrång i flertalet tv- och filmbolags immateriella rättigheter. Flertalet husrannsakningar företogs också, bl.a. i en serverhall där det misstänks att servrar som tillhörde den spanska aktören funnits utplacerade.

Det svenska tillslaget genomfördes av polisen i samarbete med Ekobrottsmyndigheten.

- Det har varit en omfattande insats och den har genomförts med gott resultat tack vare polisens välplanerade och effektiva arbete, säger Anna Ginner.

Förundersökningen leds av kammaråklagare Anna Ginner vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet på Åklagarmyndigheten.

Vad är IPTV?

IPTV är digital-tv som distribueras genom fiber, dvs. tv via internet.

                   

Kontakt

Kammaråklagare Anna Ginner, tillgänglig på 010-562 57 61 i dag fredag fram till klockan 16.00.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20