Åklagare överklagar dom i det så kallade Hjärstamordet i Örebro

Publicerad: 2020-05-18 13:07:04

Åklagaren har i dag överklagat den friande domen i det så kallade Hjärstamordet som begicks i Örebro den 14–15 maj 2018.

Åklagaren har begärt att hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer den åtalade personen för mord och bestämmer påföljden till fängelse på livstid eller i 18 år.

- Vi har läst domen noggrant, men i slutänden var det ett enkelt beslut att överklaga. Vi anser att det utifrån den bevisning som lagts fram är ställt utom rimligt tvivel att den åtalade personen dödade kvinnan, säger kammaråklagare Åsa Hiding.

Åklagaren har begärt anstånd till den 17 juni 2020 med att inkomma med kompletterande bevisuppgift, eftersom förundersökningen i vissa avseenden kommer att kompletteras.

- Vi kompletterar förundersökningen i vissa avseenden. Det går alltid att bli tydligare, säger kammaråklagare Therese Johansson.

Vare sig kammaråklagare Åsa Hiding eller kammaråklagare Therese Johansson har möjlighet att svara på några ytterligare frågor förrän tidigast måndagen den 25 maj 2020.  

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20