Åtal väckt för mord i Norrköping

Publicerad: 2020-05-15 12:31:52

Den 30 januari i år anträffades en flicka, född 2016, avliden i sitt hem. Flickans föräldrar anhölls samma dag och häktades misstänkta för att ha orsakat dotterns död. Pappan avled den 16 februari. I dag väckte åklagaren åtal mot mamman för mord.

Kammaråklagare Anna Lander har i dag väckt åtal mot den kvinna i Norrköping som är misstänkt för att ha orsakat sin knappt fyraåriga dotters död.

- Jag anser att den rättsmedicinska obduktionen, de rättskemiska analyserna och den rättsmedicinska platsundersökningen tillsammans med övrig muntlig och skriftlig bevisning ger stöd för att rubricera gärningen som mord. Jag anser att flickans mamma tillsammans och i samförstånd med annan person medvetet orsakat dotterns död. Flickan har utsatts för våld och givits narkotikaklassade preparat som medfört att hon hamnade i ett tillstånd av nedsatt medvetande och tappade kontrollen över sin kropp, säger kammaråklagare Anna Lander vid Åklagarkammaren i Norrköping.

- En vårdnadshavare har en skyldighet att ingripa och skydda sitt barn från att utsättas för våld eller förgiftning. Mamman har inte fullgjort denna skyldighet. Hon har underlåtit att omgående ta dottern till sjukhus eller tillkalla sjukvårdspersonal. Jag anser därför att hon berövat sin dotter livet på ett sätt som ska rubriceras som mord, förklarar kammaråklagare Anna Lander.

I andra hand har åklagaren yrkat ansvar för synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott.

- Jag menar att om tingsrätten inte skulle dela min uppfattning om att gärningen ska rubriceras som mord så har mamman i varje fall av oaktsamhet orsakat att dottern avled som en följd av ett medvetet risktagande av ett allvarligt slag, säger Anna Lander.

Kvinnan åtalas även för synnerligen grov misshandel av dottern, född 2016 och även av sonen, född 2019. Misshandeln anses bestå i att kvinnan som vårdnadshavare tillsammans med annan försatt barnen i vanmakt genom att under en längre tid ge dem medicinska narkotikaklassade preparat trots att barnen inte hade ett medicinskt behov av preparaten.

- Jag anser att gärningarna bör bedömas som synnerligen grova eftersom intaget av preparaten varit livsfarliga och att dessa orsakat barnen lidande och att de varit skyddslösa eftersom de var i en beroendeställning till sin mamma som var deras vårdnadshavare.

Kvinnan åtalas även för brott mot griftefriden.

- Den döda flickan har lindats in och placerats under en säng i bostaden och legat där i två dagar till dess att polisen larmades dit av en annan person. Jag anser att mamman behandlat sin avlidna dotter på ett så skymfligt sätt att detta ska bedömas som ett brott, avslutar kammaråklagare Anna Lander.

Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 353-20. 

Kontakt

Kammaråklagare Anna Lander är tillgänglig för media kl. 14–16 på 010–5625797.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20