Åtal väckt i stort dansk-svenskt narkotikaärende

Publicerad: 2020-05-12 15:22:00

Dansk åklagare har i dag 12 maj väckt åtal mot femton personer som bland annat misstänks ha smugglat nio ton kokain till Sverige och Danmark. Utredningen har gått under namnet ”Goldfinger” och har skett i samverkan mellan polis och åklagare i Sverige och Danmark. Den svenska åklagaren är tillgänglig för media.

I början av 2019 inleddes förundersökning avseende synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling mot ett antal personer som misstänktes ingå ett större narkotikanätverk verksamt i både Malmö som Köpenhamn.

Förundersökningen inleddes efter informationsutbyte mellan dansk och svensk polis.

Den misstänkta brottsligheten avsåg att hundratals kilo narkotika smugglades från Danmark till Sverige för vidare distribution här.

I Danmark pågick sedan längre tid tillbaka en förundersökning mot ett stort narkotikanätverk som misstänktes smuggla in tonvis med kokain från Nederländerna och Belgien till Danmark. Narkotikan var avsedd för såväl den danska som den svenska marknaden.

Enligt uppgifter från dansk polis hade nätverket två grenar. En i Danmark och en i Sverige, med en huvudman i varje land 

Under våren 2019 etablerades ett närmare samarbete mellan länderna. Samarbetet formaliserades inom ramen för en så kallad JIT (Joint Investigation Team). Det är en samarbetsform som möjliggör snabbt och effektivt informationsutbyte mellan ländernas olika brottsbekämpande myndigheter.

Förundersökningarna pågick parallellt i båda länderna under våren 2019.

– Inom ramen för den svenska förundersökningen använde vi oss av hemliga tvångsmedel, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation gentemot flera misstänkta. Vidare ansökte vi och beviljades vi av tingsrätten även hemlig kameraövervakning mot adresser där vi misstänkta att narkotikan lagerhölls samt mot en restaurang som huvudmannen drev i vilken vi visste att det skedde dagliga träffar mellan de misstänkta och där vi även misstänkte att pengar (kontanter) från narkotikaförsäljningen hanterades. De hemliga tvångsmedlen kombinerades med omfattande synkroniserade spaningsinsatser, säger kammaråklagare Peter Ståhl, som lett den svenska förundersökningen.

Den 26 juni 2019 gjordes ett koordinerat tillslag i båda länderna. I samband med det frihetsberövades ett tiotal personer i Sverige och ett trettiotal i Danmark. Vidare gjordes beslag av såväl narkotika som stora summor kontanter samt fordon med avancerade lönnutrymmen som använts för att smuggla såväl narkotika som stora summor kontanter.

Bland de gripna i Sverige var den svenska huvudmannen och hans närmaste man. Övriga gripna låg under i hierarkin och misstänktes var de som rent faktiskt transporterat och överlåtit narkotika i Sverige.

Två i Sverige misstänkta hade hunnit lämna landet. De är numera häktade i sin utevaro och internationellt efterlysta. En person i svenska nätverket dömdes 29 januari 2020 slutligen av Hovrätten över Skåne och Blekinge för tre fall av grovt narkotikabrott (transport och överlåtelse av insmugglad narkotika) till fängelse i 5 år (mål B 3796-19).

Den svenska huvudmannen, hans närmaste man samt ytterligare en person vilken misstänkts i huvudsak svarat för hantering av pengarna från narkotikaförsäljningen, överlämnades under sensommaren/hösten till Danmark enligt nordiska arresteringsorder.

– Eftersom samtliga tre kunde misstänkas för brottslighet både i Sverige och i Danmark beslutade jag på begäran av danska myndigheter att lagföringen av dessa skulle i sin helhet ske i Danmark, säger Peter Ståhl

På begäran av Danmark har föremål som beslagtagits från de misstänkta, bilar med specialbyggda lönnutrymmen, mobiltelefoner med intressant information med mera, överlämnats till Danmark och utgör nu bevisning för det danska åtalet.
Samtliga är nu föremål för det danska åtalet.

– Samarbetet mellan svenska och danska polis- och åklagarmyndigheter fungerade mycket väl. Åtalet i Danmark är ett lysande exempel på vad myndighetsgemensamt fokusinriktat samarbete över landsgränserna kan resultera i. Ett stort mycket välorganiserat nätverk inom narkotikahandeln har slagits ut, avslutar åklagaren.

Kontakt

Kammaråklagare Peter Ståhl vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet är tillgänglig för media i dag kl. 16-17 på 010-562 58 96.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20