Förundersökning inledd om arbetsmiljöbrott på äldreboende i Solna

Publicerad: 2020-05-08 09:03:00

Åklagare har inlett en förundersökning om flera fall av arbetsmiljöbrott på Berga vård och omsorgsboende i Solna.

Arbetsmiljöbrotten innefattar vållande till kroppsskada eller sjukdom samt framkallande av fara för annan.

- Det förekommer uppgifter om höga dödstal bland de boende, att ett antal i personalen smittats av covid-19 och att man inte följt föreskrifterna om bland annat basala vårdrutiner. Jag har därför inlett förundersökning för att kunna utreda vad som har hänt. Förundersökningen befinner sig i ett inledningsskede och det finns för närvarande ingen misstänkt, säger kammaråklagare Gunnar Jonasson som är förundersökningsledare.

 

Kontakt

Kammaråklagare Gunnar Jonasson är tillgänglig på telefon i dag den 8 maj kl. 9.15-9.45, 010-562 55 04.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20