Kommentar om ärende där en man köpt sexuell tjänst i Stockholm

Publicerad: 2020-05-17 18:16:23

Åklagare på mängdbrottsenheten på Västerorts åklagarkammare kommer i morgon måndag att börja utreda ärendet där en man har erkänt att han köpt sexuell tjänst.

Västerortskammaren är den åklagarkammare som handlägger ärenden som faller under snabbare lagföring.

Västerortskammaren lämnar inga kommentarer i övrigt om ärendet som åklagaren nu ska ta ställning till.

 

Fakta

Snabbare lagföring

Snabbare lagföring är en försöksverksamhet där myndigheter i rättsväsendet arbetar för att minska tiden från ett polisingripande till dom eller beslut. För att ett brott ska bli aktuellt för handläggning inom Snabbare lagföring för vuxna lagöverträdare ska förundersökningen ledas av polis. Brottet får ha högst tre års fängelse i straffskalan och gärningspersonen ska vara påträffad på eller i närheten av brottsplatsen. Brottet ska även vara enkelt att utreda för att hanteras som en del av Snabbare lagföring.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20