Överklagande till HD om brott mot knivlagen

Publicerad: 2020-05-14 09:29:50

Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom till Högsta domstolen och yrkat att en ung man ska dömas för brott mot knivlagen, grovt brott, istället för brott av normalgraden.

En ung man dömdes i tingsrätt och hovrätt för brott mot knivlagen för att han i sin skola i Enköping, under skoltid, innehaft två knivar och ett metallrör. Dagen innan hade han hamnat i bråk med okända personer. En av knivarna, en större morakniv, var monterad i byxskärpet på ett sätt som gjorde att den snabbt skulle kunna användas.

Både tingsrätt och hovrätt konstaterar att det sätt som den ena kniven var monterad på är en försvårande omständighet. Man kom dock sammantaget fram till att brottet inte skulle rubriceras som grovt, vilket åklagaren åtalat för.

Riksåklagaren överklagar nu hovrättsdomen. Den fråga som riksåklagaren vill att HD ska pröva är när ett brott mot knivlagen ska rubriceras som grovt.

– Min uppfattning är att det finns flera omständigheter som gör att brottet bör bedömas som grovt, säger riksåklagare Petra Lundh.

– Dels handlar det om att den större kniven var monterad i byxlinningen och snabbt kunde dras fram, dels har brottet begåtts i en skola. På senare år har det genomförts flera allvarliga attacker mot skolor med vapen, varav en i Sverige. Den utvecklingen gör att man bör se allvarligare på innehav av knivar i skolor än vad man kunde förutse när lagen stiftades. Det finns också några ytterligare omständigheter som motiverar att brottet bör vara grovt.

Riksåklagaren konstaterar i överklagandet att polis och åklagare vittnar om att knivar blir allt vanligare som vapen, eftersom straffskärpningarna när det gäller skjutvapen innebär att de som bär vapen illegalt bedömer det som betydligt mindre riskabelt att beväpna sig med kniv.

Överklagandet AMR 3130-20 (pdf)

Kontakt

Byråchef Eva Bloch, 010-562 51 96.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20