Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom om bland annat brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

Publicerad: 2020-05-20 12:13:37

Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom och vill att en man ska dömas för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, grovt brott, och grovt vapenbrott, istället för brott av normalgraden.

En man har dömts för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor för att han olovligen hanterat 4,2 kg dynamit med tillhörande sprängkapslar. Mannen har samtidigt dömts för vapenbrott, narkotikabrott och dopningsbrott.

Vidare har 376 000 kr i kontanter förverkats som utbyte av brott från mannen, som saknade lagliga inkomster. Tingsrätten bedömde både brottet mot tillståndsplikten för explosiva varor och vapenbrottet som grova. Påföljden bestämdes till fängelse i 3 år och 6 månader. Hovrätten bedömde att brotten ska anses vara av normalgraden och sänkte därför straffet till fängelse i 2 år och 6 månader.

Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom och yrkar att både vapenbrottet och brottet mot tillståndsplikten för explosiva varor ska bedömas som grova brott och att påföljden ska bestämmas till fängelse i 3 år och 6 månader. Skälet är att mannen innehaft ett halvautomatiskt vapen med tillhörande skarp ammunition samt stora mängder sprängmedel med tillhörande sprängkapslar i en kriminell miljö.

Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar under vilka omständigheter brott mot tillståndsplikten för explosiva varor ska bedömas som grovt.

Överklagandet och grunder AMR 235-20 (pdf)

Kontakt

Byråchef My Hedström, 010-562 50 27


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20