Uppdatering i uppmärksammat sexualbrottsärende i Stockholm

Publicerad: 2020-05-18 13:56:55

En polisanmälan om oaktsam våldtäkt har inkommit i det ärende där en känd man har erkänt köp av sexuell tjänst. Utredningen om köp av sexuell tjänst och oaktsam våldtäkt leds av åklagare vid City åklagarkammare.

Ingen person är delgiven misstanke om brottet oaktsam våldtäkt. Åklagare kommer nu att gå igenom ärendet och kommer fatta beslut om eventuella utredningsåtgärder.

Ärendet handläggs av kammaråklagare Daniel Suneson på City åklagarkammare i Stockholm. Han har ingen möjlighet att lämna några kommentarer i nuläget. När det finns ny information att lämna görs det via pressmeddelande.

Ärenden som endast avser köp av sexuell tjänst utreds vanligtvis av polisen. Om brottet ägt rum i Stockholm skickas den färdiga utredningen till Västerorts åklagarkammare för beslut. Den insats som polisen gjort senaste veckan kommer att handläggas på samma sätt.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20