Riksåklagaren har överklagat en dom om utnyttjande av barn för sexuell posering

Publicerad: 2020-03-05 12:56:38

En man åtalades för våldtäkt mot barn då han haft samlag med en flicka som var 13 år. Han hade samtidigt filmat samlaget och åtalades i den delen för utnyttjande av barn för sexuell posering. Hovrätten, som menar att våldtäkt mot barn konsumerar utnyttjande av barn för sexuell posering, dömde mannen för endast våldtäkt mot barn.

Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom och yrkat att mannen ska dömas även för utnyttjande av barn för sexuell posering.

Frågan i målet är om våldtäkt mot barn konsumerar utnyttjande av barn för sexuell posering. Landets tings- och hovrätter dömer olika i frågan. Det har också kommit fram att åklagare åtalar på olika sätt och det är därför viktigt att Högsta domstolen klargör rättsläget.

Konsumtion innebär i juridisk mening att ett brott anses ingå i ett annat brott, och det leder därför inte till lagföring eller dom i sig själv.

Överklagandet AMR 1140-20 (pdf)

Kontakt

Byråchef My Hedström är tillgänglig för media på 010-562 50 27.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20