Estoniaanmälan mottagen

Publicerad: 2020-11-24 10:00:47

Åklagare vid Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet har fått begäran om överprövning i Estoniaärendet. Hon ska nu börja sätta sig in i ärendet och har därför ingen information att lämna för närvarande.

En begäran har kommit in till Åklagarmyndigheten om att förundersökningen från 1990-talet om Estonias förlisning ska återupptas pga. att det kommit fram nya omständigheter.

- Jag har fått ärendet och ska nu sätta mig in i det. I den begäran som kommit in hänvisar man till uppgifter i den tv-dokumentär som nyligen visats. Jag kommer därför att ta del av dokumentären. Vad som i övrigt behöver göras innan jag beslutar om jag ska återuppta förundersökningen eller inte kan jag i dagsläget inte svara på, säger kammaråklagare Karolina Wieslander.

När ny information finns om ärendet kommer det att publiceras i ett nytt pressmeddelande.

Bakgrund

Under 1990-talet bedrevs en förundersökning, brottsutredning, om ärendet. Den lades ned av åklagare 1997. Beslutet att lägga ned förundersökningen begärdes överprövat till en överåklagare och slutligen till riksåklagaren som 1999 beslutade att inte återuppta förundersökningen eftersom de brott som förundersökningen omfattade var preskriberade. Riksåklagarens beslut begärdes i sin tur omprövat, men riksåklagaren beslutade 2000 att inte ändra sitt tidigare beslut.

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20