Förundersökning om misstanke om mord har lagts ner

Publicerad: 2020-11-20 08:17:28

Förundersökningen om misstanke om mord vid Sturkö utanför Karlskrona har lagts ner. Åklagaren är tillgänglig för media.

Ett par i 80-årsåldern försvann i slutet av augusti i Karlskrona och hittades sedan döda i sin bil i vattnet vid Sturkö utanför Karlskrona. Förundersökningen har nu lagts ner av vice chefsåklagare Marie Lindström.

- Ett stort antal utredningsåtgärder har vidtagits i ärendet. Polisen har hållit en mängd förhör, det har genomförts tekniska och rättsmedicinska undersökningar med mera.

- På det utredningsmaterial som finns går det inte att bevisa att den som har varit misstänkt har gjort sig skyldig till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

- Det saknas ögonvittnen till händelsen. De två viktigaste personerna som vi hade velat förhöra är avlidna och det går därför inte att visa vad som har föranlett händelsen. Därmed går det inte att bevisa att den som har varit misstänkt har gjort sig skyldig till brott.

Eftersom förundersökningen har lagts ner så består förundersökningssekretessen. Det innebär att åklagaren är förhindrad att lämna mer information i ärendet.

Beslutets ärendenummer: AM-120376-20.

 

Kontakt

Vice chefsåklagare Marie Lindström är tillgänglig för media per telefon i dag kl. 11-12, 010-562 61 24

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20