Åklagaren överklagar domen i målet om "En svensk tiger"

Publicerad: 2020-10-29 15:21:07

I överklagandet skriver åklagaren att den tilltalade ska dömas för brott mot upphovsrättslagen i enlighet med åtalet. Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats i Patent- och marknadsöverdomstolen.

– Efter analys av Patent- och marknadsdomstolens dom har jag gjort en samlad bedömning och kommit fram till att saken behöver prövas i högre instans, säger kammaråklagare David Ludvigsson.

Enligt åklagaren är det så kallade parodiundantaget inte tillämpligt i detta specifika fall.

Målnummer i Patent- och marknadsdomstolen: B 7348-20.

Åklagaren är tillgänglig för media när dom meddelats i Patent- och marknadsöverdomstolen.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20