Åtal väckt i Skaraborg i ärende om synnerligen grovt narkotikabrott på Darknet

Publicerad: 2020-10-14 14:12:48

Två personer har i dag åtalats vid Skaraborgs tingsrätt för bland annat synnerligen grovt narkotikabrott kopplat till flera olika narkotikahandelsplatser på Darknet.

De huvudmisstänkta i ärendet är frihetsberövade sedan den 5 oktober 2020. Polis och åklagare har utrett ärendet sedan dess. Försäljningen av narkotikan har skett från lägenheter i Halmstad och i Skövde.

– Genom ett gediget och professionellt arbete samt ett gott samarbete med många olika specialiteter inom Polismyndigheten har vi i dag väckt åtal med en robust utredning som grund. Att vi nu gör det visar att ingen som handlar med droger går säker, inte heller på Darknet, säger Sofia Karlsson, kammaråklagare vid åklagarkammaren i Skövde.

Av den omfattande utredningen framgår att det rör sig om 7 676 överlåtelser av narkotika till ett sammanlagt värde om minst 7 623 167 kronor, allt sedan 2016 fram till våren 2020. Narkotika och läkemedel har sålts till stora delar av Sverige men även i många fall till köpare i andra länder så som USA, Australien och Japan. Många av köparna har också kunnat identifieras.

Huvudförhandlingen är planerad att starta den 23 oktober i Skaraborgs tingsrätt och beräknas pågå i sex dagar.

Målnummer i Skaraborgs tingsrätt: B 945-20.

Kontakt

Åklagaren är tillgänglig för media efter sista förhandlingsdagen i slutet av vecka 45. Exakt datum och tid förmedlas i ett nytt pressmeddelande.

Fakta

Darknet är ett paraplybegrepp som beskriver delar av internet som inte är avsedda för offentlig visning. Darknet är ofta förknippat med den krypterade delen av webben, där ip-adresser anonymiseras och användares aktivitet är svår att spåra. På Darknet äger svarta affärer och annan olaglig handel rum.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20