Uppdatering i uppmärksammat ärende om flickas död i Norrköping

Publicerad: 2020-10-23 08:14:40

I januari 2020 hittades en flicka, född 2016, död i sitt hem i Norrköping. Norrköpings tingsrätt dömde den 6 augusti flickans mamma till fängelse i ett år och nio månader för vållande till annans död. Åklagaren överklagade domen till hovrätten och ansåg att påföljden borde bli strängare. Ännu har hovrätten inte meddelat när det blir rättegång. En ny skrivelse har nu inkommit i ärendet och en åklagare kommer att inhämta upplysningar om socialnämndens handläggning.

Nyligen meddelade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att de efter analys beslutat att socialnämnden i Norrköping vid sin handläggning av ärendet brustit i sitt ansvar att ge barnet det skydd och stöd hon hade rätt till. Med anledning av detta beslut har Åklagarkammaren i Norrköping mottagit en skrivelse från en privatperson som vill att åklagare utreder om socialnämndens agerande varit brottsligt.

– Jag kan bekräfta att vi mottagit en skrivelse från en privatperson som hänvisar till det beslut som tagits av IVO och vill att åklagare inleder förundersökning om brott i och med de brister som framförts på socialnämndens handläggning, säger chefsåklagare Torsten Angervåg.

– Jag har inhämtat vissa upplysningar från IVO. Inspektionen har i detta fall valt att inte själva göra en så kallad åtalsanmälan, fortsätter han.

En anmälan kommer nu att upprättas vid Åklagarkammaren i Norrköping. En åklagare kommer att ta del av det underlag som finns och som utgörs av beslutet från IVO.

– Det är i dag för tidigt att uttala sig om när åklagare kan fatta beslut i frågan om det ska inledas en förundersökning eller inte, avslutar Torsten Angervåg.

Åklagaren är inte tillgänglig för kommentarer innan beslut tagits om den fortsatta handläggningen av ärendet. Så snart ett beslut fattats kommer detta att kommuniceras i ett nytt pressmeddelande.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20