Utredning i uppmärksammat barnärende i Ystad läggs ned

Publicerad: 2020-10-30 09:20:47

Åklagaren har i dag fredag 30 oktober beslutat att lägga ned förundersökningen om bland annat misshandel efter att fyra barn omhändertogs i Ystad 2018. Åklagare och polis har vidtagit en rad utredningsåtgärder men inte kunnat finna några straffbara gärningar.

2018 uppmärksammades att en familj i Ystad inte låtit sina fem barn gå i skolan. De fyra barnen som var under 18 år omhändertogs av socialtjänsten på grund av omsorgsbrister.
En förundersökning öppnades och lades ned i september 2018. Beslutet överprövades och högre åklagare beslutade den 26 mars i år att ärendet skulle återupptas.

Kammaråklagare Ingegerd Jigin har i dag beslutat att lägga ned förundersökningen för att det inte kan antas att brott har begåtts.

– Vi har vidtagit alla utredningsåtgärder som vi funnit möjliga i utredningen som omfattar misshandel, olaga tvång och olaga frihetsberövande. Vi har gjort husrannsakan, tagit lagringsmedia i beslag, hört de tre mellanbarnen och hört personer som var inblandade när barnen omhändertogs hösten 2018. Trots alla åtgärder har vi inte kunnat finna några straffbara gärningar. Det har stannat vid omsorgsbrister, säger kammaråklagare Ingegerd Jigin.

Ett av barnen är för litet för att höras och ett av barnen var över 18 år när myndigheterna uppmärksammade omsorgsbristerna. Den personen är därför inte hörd inom ramen för brottsutredningen. Föräldrarna har inte varit delgivna misstanke.

Beslutet AM 123469-18 (pdf) 

Kontakt

Kammaråklagare Ingegerd Jigin är tillgänglig i dag fredag kl. 10–12 för media på telefon 010-562 61 41.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20