Åtal för stöld av militärfordon i Enköping

Publicerad: 2020-09-28 08:14:22

Den 4 februari i år stals två militärfordon ur ett militärförråd. Åtal väcks i dag mot åtta personer i 20-årsåldern för bl.a. grov stöld, grovt häleri och obehörigt tillträde till skyddsobjekt.

Två personer åtalas för grov stöld och obehörigt tillträde till skyddsobjekt. Två andra personer åtalas för medhjälp till grov stöld då åklagaren menar att de har skjutsat gärningsmännen till brottsplatsen och hållit vakt under stölden. En person åtalas för grovt häleri då han har köpt ett av fordonen. Två personer åtalas för grovt olovligt brukande genom att de åkt med i fordonen, och slutligen åtalas en person för medhjälp till olovligt brukande då han har kört en följebil när fordonen användes.

Jag bedömer stölden som grov med hänsyn till att det rör fordon av betydelse för försvar av rikets säkerhet och att de har ett högt värde, säger kammaråklagare Lena Jansson som ansvarar för utredningen.

De tilltalade har delvis medgivit de faktiska omständigheterna men flertalet av dem bestrider att de gjort sig skyldiga till brott. De två som åtalats för obehörigt tillträde till skyddsobjekt erkänner brott i den delen och en av dem som åtalats för grov stöld erkänner att han varit med och stulit fordonen. Fordonen återfanns några dagar efter tillgreppet och har lämnats tillbaka till Försvarsmakten. De har inte utsatts för skada.

Ingen av de tilltalade har någon koppling till Försvarsmakten såvitt har kommit fram. Drivkraften bakom gärningarna verkar primärt ha varit äventyrslystnad och ett gemensamt intresse för fordon. Jag menar att det även har funnits ett ekonomiskt motiv för stölden, säger Lena Jansson.

Ingen av de åtalade är numera frihetsberövad. Militärfordonen är av modellen RG32, så kallade ”galtar”.

Målnummer i tingsrätten: B1736-20.

 

Kontakt

Kammaråklagare Lena Jansson är tillgänglig för media på telefon i dag kl. 9-12, 010-562 67 82.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20