Åtal mot en tidigare kirurg vid Karolinska universitetssjukhuset

Publicerad: 2020-09-29 09:38:43

Överåklagare Mikael Björk har i dag väckt åtal för grov misshandel i ett ärende där tre personer fått syntetiska luftstrupar inopererade vid Karolinska universitetssjukhuset. Åklagaren är tillgänglig för kortare samtal på telefon.

Överåklagare Mikael Björk beslutade den 11 december 2018 att återuppta en tidigare nedlagd förundersökning om två fall av vållande till kroppsskada, grova brott. I båda fallen rör det sig om personer som har fått syntetiska luftstrupar inopererade. Under den fortsatta utredningen har förundersökningen om ytterligare ett fall av vållande till kroppsskada, grovt brott, återupptagits. Det rör sig om en tredje person som har fått en syntetisk luftstrupe inopererad.

- Under den fortsatta förundersökningen har det inhämtats ytterligare skriftlig bevisning och hållits fler förhör med personer i Sverige, Belgien, Storbritannien, USA och Spanien. Genom dessa förhör och genom den skriftliga bevisningen har det blivit tydligt för mig att ingreppen genomförts i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet och därför inte utgjort led i någon laglig form av sjukvård eller tillståndsprövad forskningsstudie, säger överåklagare Mikael Björk vid Utvecklingscentrum på Åklagarmyndigheten.

- Ingreppen, som har orsakat de tre målsägandena allvarliga fysiska skador och stort lidande, har alltså genomförts helt utan lagstöd. Jag gör bedömningen att de tre ingreppen därför är att bedöma som grov misshandel snarare än vållande till kroppskada, grova brott, och att det är den tidigare kirurgen vid Karolinska universitetssjukhuset som ensam bör bära det straffrättsliga ansvaret. Han har vid ett förnyat förhör delgivits skälig misstanke om grov misshandel i tre fall. Dessa brottsmisstankar, liksom de ursprungliga misstankarna om vållande till kroppsskada, grova brott, förnekas helt av den misstänkte, säger Mikael Björk.

Mikael Björk kommer i nuläget inte att närmare redogöra för varför han anser att ingreppen har skett helt utan lagstöd och därför är att bedöma som tre fall av grov misshandel. En sådan redogörelse kommer att lämnas först vid den kommande huvudförhandlingen.

- Jag gör bedömningen att bevisläget är sådant att det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal för grov misshandel i tre fall och har därför tidigare i dag väckt ett sådant åtal vid Solna tingsrätt, säger Mikael Björk.

Mikael Björk har under stora delar av den fortsatta förundersökningen biträtts av två kammaråklagare.

- Vi har också fått en omfattande och mycket kompetent utredningshjälp av Nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten, säger Mikael Björk.

Solna tingsrätts målnummer: B 10553-18

Kontakt

Överåklagare Mikael Björk är tillgänglig för kortare samtal med media på telefon i dag tisdag 29 september kl. 10-11.30. Tel. 010 562 71 02

Nästa gång åklagaren är tillgänglig för media blir efter rättegångens sista dag. Datum och tid meddelas då i ett nytt pressmeddelande.

Det är Solna tingsrätt som beslutar om när huvudförhandlingen inleds. Det finns ännu ingen förhandlingsplan upprättad.

 

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20