Förundersökning nedlagd om tjänstefel i Norrköping

Publicerad: 2020-09-03 13:23:09

Åklagaren har lagt ned en förundersökning om tjänstefel på häktet i Norrköping, där en man dog den 16 februari i år. Den avlidna är pappa till den treåriga flicka som hittades död i sitt hem i Norrköping i januari i år. Åklagaren är tillgänglig på telefon för media i eftermiddag.

I januari hittades en treårig flicka död i sitt hem i Norrköping. Mamman och pappan misstänktes för att ha orsakat flickans död och båda två häktades. Den 16 februari hittades pappan död på häktet och en utredning inleddes som skulle klarlägga om Kriminalvårdens personal begått tjänstefel i samband med mannens död. Utredningen har bedrivits av åklagare och polis i Eskilstuna.

– Jag bedömer att ingen i personalen har gjort sig skyldig till tjänstefel. Personalen har gjort bedömningar och vidtagit de åtgärder som varit lämpliga utifrån den information och de förutsättningar som funnits, säger chefsåklagare Kristian Agneklev.

Rättsmedicinalverket har utfört en rättsmedicinsk obduktion. I den framgår följande om dödsorsaken:

”Sammantaget har den slutliga dödsorsaken inte kunnat påvisas, men undersökningsfynden, omständigheterna (polishandlingarna och patientjournalen) och frånvaron av konkurrerande fynd talar närmast för att dödsfallet orsakats av sena effekter av läkemedel- och narkotikaanvändning.”

- Obduktionsrapporten ger inte heller anledning att kritisera personalen på häktet för hur de hanterat situationen, säger Kristian Agneklev.

I utredningen har polis och åklagare även tagit del av bl.a. övervakningsfilmer från häktet, loggböcker med loggar från händelsen samt Kriminalvårdens internutredning.

AM-nr: AM-25423-20

Mamman till den döda treåringen är i tingsrätten dömd för grovt vållande till annans död och narkotikabrott till fängelse i ett år och nio månader. Den domen har överklagats till hovrätten.

Kontakt

Chefsåklagare Kristian Agneklev är tillgänglig för media på telefon i dag torsdag kl. 15-16 på 010-562 51 60.
 

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20