Ingen åklagare kommer att sägas upp

Publicerad: 2020-09-24 10:04:41

Uppgifter har förekommit i media att upp till 100 åklagare kan komma att sägas upp. Det stämmer inte.

I budgetpropositionen aviseras ett lägre anslag till Åklagarmyndigheten än vad myndigheten begärt.

- Kortsiktigt under 2021 kan vi hantera situationen, men på ett par års sikt är läget bekymmersamt. Utan tillskott framöver kommer vi att behöva minska bemanningen för att få en budget i balans 2022-2023. Vi kommer inte behöva säga upp någon personal, utan måste vi bli färre kommer det att ske genom att vi inte fullt ut ersätter den personal som slutar, säger riksåklagare Petra Lundh.

Skälet till att myndigheten kan hantera ekonomin under 2021 är att covid-19 inneburit minskade kostnader i form av bland annat inställda utbildningar.

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20