Ingen överprövning i Palmeärendet

Publicerad: 2020-09-30 09:21:03

Överåklagare Lennart Guné har beslutat att inte ta upp beslutet i Olof Palmeärendet till ny prövning. De som har begärt överprövning har inte någon anknytning till den nedlagda förundersökningen och det föreligger inte sådana särskilda skäl som ändå motiverar att ärendet granskas. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

Enligt rättegångsbalken kan ett åklagarbeslut överprövas av en högre åklagare. Efter beslutet att lägga ned förundersökningen om mordet på Olof Palme har ett antal framställningar om överprövning kommit in till Åklagarmyndigheten.

Det finns ingen generell rätt att få åklagarbeslut granskade av en högre åklagare. Normalt krävs det att den som begär överprövning har ett berättigat intresse av att få beslutet prövat. Om överprövning begärs av någon annan än den person som är misstänkt eller den som utsatts för brott eller deras närstående granskas ärendet endast om det finns särskilda skäl.

– Ingen av de personer som har begärt överprövning har en sådan anknytning till den nedlagda förundersökningen att det motiverar en prövning i sak av åklagarens nedläggningsbeslut. Vid en samlad bedömning anser jag inte heller att det föreligger sådana särskilda skäl som motiverar att ärendet nu tas upp till granskning, säger överåklagare Lennart Guné.

 

Kontakt

Överåklagare Lennart Guné är tillgänglig för media i dag onsdag den 30 september kl. 11-12, 010-562 50 53.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20