Morddom överklagas till Högsta domstolen

Publicerad: 2020-09-22 10:09:06

Riksåklagaren har överklagat en dom där hovrätten dömt en person för mord till fängelse i 18 år. Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska bestämma påföljden till fängelse på livstid.

Den 1 januari 2020 skärptes mordparagrafen (3 kap. 1 § brottsbalken) genom att det som skäl för livstids fängelse särskilt ska beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering, präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt hänsynslös. Syftet med ändringen är att livstidsstraffet ska komma i fråga i betydligt större utsträckning än tidigare och utgöra ett normalstraff i den bemärkelsen att det förutsätts dömas ut i en majoritet av fallen.

I det nu aktuella fallet är det fråga om ett brutalt mord som begåtts i offrets hem och i närvaro av dennes hustru. Gärningsmannen har helt utan förvarning gett sig på offret bakifrån och med en stor kniv skurit denne i halsen så att bl.a. mat- och luftstrupen skurits av. Offret var vid medvetande i ungefär tio minuter efter gärningen och upplevde under den tiden stor smärta och kraftig dödsångest. Domstolarna har funnit det utrett att offret utsatts för svårt lidande och att gärningen varit särskilt hänsynslös.

Tingsrätten fann att påföljden skulle bestämmas till fängelse på livstid. Hovrätten fann att det fanns vissa omständigheter som talade mildrande riktning, bl.a. att det varit fråga om en impulshandling, att mannen erkänt gärningen för sin bror och inte heller försökt gömma undan mordvapnet samt han uttryckt viss ånger när han greps av polisen. Hovrätten bestämde därför påföljden till fängelse i 18 år.

Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom. Enligt riksåklagaren finns det inte några förmildrande omständigheter kring gärningen, endast försvårande. Påföljden ska därför, eftersom brottet begåtts efter lagändringen, bestämmas till fängelse på livstid.

Enligt riksåklagaren är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen uttalar sig i fråga om påföljd för mord efter den ändring av 3 kap. 1 § brottsbalken som trädde ikraft den 1 januari 2020.  

Överklagandet (pdf) 

Kontakt

Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20