Överklagande till HD om grov vapensmuggling

Publicerad: 2021-04-22 08:56:26

Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom till Högsta domstolen och yrkar att en man ska dömas för grov vapensmuggling istället för brott av normalgraden.

En man dömdes för att han smugglat in tre stycken tårgaspistoler som, enligt experter, i sig är farliga och som dessutom är lätta att bygga om till vapen som går att använda för skarp ammunition. Han dömdes samtidigt bland annat för att ha fört in två tårgassprayer och en springkniv samt för att han haft skarp ammunition och narkotika i sin bostad. Mannen har kopplingar till kriminella nätverk.

Tingsrätten menade att det faktum att vapnen var lätta att bygga om, i kombination med mannens kriminella kontakter, var skäl att döma för grov vapensmuggling. Enligt tingsrätten fanns det en uppenbar risk för att pistolerna kunde komma till användning som skarpa vapen i kriminella sammanhang. Hovrätten menade dock att vapnen inte var tillräckligt farliga och dömde för vapensmuggling av normalgraden. Nu har riksåklagaren överklagat hovrättsdomen.

– Den fråga som jag vill att Högsta domstolen ska pröva är när en vapensmuggling ska rubriceras som grovt brott på grund av att gärningen har varit särskilt farlig. Enligt min mening fanns det i det här fallet en uppenbar risk för att pistolerna skulle hamna i kriminella kretsar och användas vid framtida skjutningar, säger riksåklagare Petra Lundh.


Överklagandet

 

Kontakt

Byråchef Eva Bloch, 010-562 51 96.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20